Wednesday, February 27, 2008

Aktiviti rasmi di sekolah


Cikgu Nars sedang menunjuk cara-cara membuat lakaran dengan betul kepada pelajar Tingkatan Lima.

No comments: