Thursday, March 26, 2020

Aktiviti PdPA Murid di RumahPASANGAN KATA MENGELIRUKAN
1. kerana  -  sebab
               ·    kerana ialah kata hubung manakala sebab ialah kata nama.
kerana
sebab
Zainal tidak pergi ke sekolah kerana dia demam campak.
Pihak tertuduh gagal memberikan sebab dia tidak bersalah.

Nota:
Perkataan sebab boleh dijadikan sebagai kata hubung dengan meletakkan perkataan oleh di hadapannya menjadi oleh sebab. Perlu diingat bahawa kata hubung kerana yang memang merupakan kata hubung tidak boleh diletakkan perkataan oleh untuk menjadikannya sebagai kata hubung. Oleh itu, frasa oleh kerana adalah salah.
Contoh kesalahan ayat:
Abu ditangkap oleh pihak polis sebab mencuri di pasar raya. (X)
Abu ditangkap oleh pihak polis kerana mencuri di pasar raya. (√)


dalam   -   di dalam
dalam
di dalam
Merupakan kata sendi nama yang hadir di hadapan kata nama yang membawa pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak.
Merupakan kata arah hadir di hadapan kata nama yang mmerujuk kepada tempat yang mempunyai ruang atau jarak.
1. Kita semua bersetuju dalam hal ini.
1.   Banyak pelajar masih berada di dalam kelas         itu.
2. Kita harus fasih bertutur dalam bahasa Melayu.
2.   Beberapa orang pemburu telah sesat di dalam         hutan yang tebal itu.
3. Perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat yang lalu.
3.   Buku-buku itu terletak di dalam meja saya.
Contoh ayat yang salah:
Saya tidak terlibat di dalam urusan perniagaan itu. (X)
Aminah masih berada dalam kelas itu. (X)   

4.       antara  -  di antara


antara
di antara
Kata sendi nama yang tidak membawa maksud yang mempunyai ruang dan jarak.
Contoh:
       Tidak ada perbezaan yang besar antara pendapat saya dengan pendapatnya.
       Pelajar itu sedang  berbincang antara mereka.
Kata arah yang digunakan untuk maksud arah yang mempunyai ruang dan jarak.
Contoh:
      Tambak Johor terletak di antara negeri Johor dengan negara Singapura.
      Saya dapat menikmati pemandangan yang indah sepanjang perjalanan di antara Pulau Pinang dengan Kelantan.


No comments: